Ubezpieczenie straty finansowej

Ubezpieczenie straty finansowej

Ubezpieczenie Straty Finansowej to skuteczne rozwiązanie chroniące budżet firmy na wypadek kradzieży lub zniszczenia pojazdu w trakcie leasingu, w sytuacji gdy autocasco nie pokrywa w całości spłacanego leasingu.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP chroni firmę przed poniesieniem straty finansowej w wyniku ewentualnej kradzieży pojazdu lub wystąpieniem tzw. szkody całkowitej. Ubezpieczeniu Straty Finansowej zapewnia też firmie dodatkowe 40% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody, maksymalnie 100 000 zł.

Ubezpieczenie GAP działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie AC gwarantuje, iż wartość auta jest utrzymana przez 12 miesięcy. W takim przypadku otrzymasz odszkodowanie do 9 000 zł, które pozwoli na sfinansowanie:

  • prowizji za zawarcie nowej umowy leasingu,
  • kosztów zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta,
  • opłaty rejestracyjnej nowego samochodu,
  • kosztu pierwszego tankowania nowego auta.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem leasingu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.
Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: dor@cardif.pl
telefon: 801 801 111 lub (22) 319 00 00

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry