O nas

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Informacje podstawowe

Bank prowadzi działalność na podstawie licencji bankowej udzielonej Decyzją Prezesa NBP nr 5/97 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie utworzenia banku pod nazwą Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Decyzji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 24.07.1998 r. w sprawie zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Volkswagen Bank Polska S.A. Kapitał zakładowy banku wynosi 132 000 000 zł. Volkswagen Bank Polska wchodzi w skład Volkswagen Financial Services AG. Volkswagen Bank Polska doskonale zna potrzeby i wymagania Klientów kupujących samochód na kredyt. Finansowanie pojazdów to dziedzina, w której jest najlepszym specjalistą. Wiedza wynikająca z długoletniego doświadczenia na rynku europejskim oraz profesjonalizm w działaniu przyniosą korzyści wszystkim Klientom, którzy zdecydują się kupić na kredyt samochód marki Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche i Volkswagen Użytkowe.

Volkswagen Bank

Volkswagen Bank oferuje klientom usługi bankowości bezpośredniej od kwietnia 2001 roku.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Volkswagen Bank gwarantuje klientom profesjonalną obsługę oraz najwyższy standard bezpieczeństwa transakcji.

Volkswagen Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zobacz także Gwarancje i BFG

Volkswagen Leasing GmbH

Od 30 maja 2014 roku Volkswagen Leasing GmbH prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem utworzonego Oddziału – Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie. W dniu 30 maja 2014 roku nastąpiło połączenie Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, z Volkswagen Leasing GmbH, jako spółką przejmującą. Przed połączeniem spółka prowadziła działaność jako Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., która powstała w 1997 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w 1998 roku.

Spółka jest członkiem Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

 

Volkswagen Leasing GmbH oferuje bardzo atrakcyjne formy leasingu operacyjnego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia na rynku europejskim zapewnia optymalne warunki leasingu samochodów Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche i Volkswagen Użytkowe. Ponadto gwarantuje profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo wszystkich zawieranych transakcji.

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy

Oferta Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy to pełen pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmujący ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), auto casco (AC), ubezpieczenie kradzieży (KR), ochronę prawną (OP), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 24h) oraz Zieloną Kartę (ZK) i Assistance, jak również ubezpieczenie bagażu i ubezpieczenie przedłużonej gwarancji.
Współpraca z Volkswagen Bank Polska i Volkswagen Leasing GmbH zaowocowała stworzeniem produktów uzupełniających ofertę kredytową i leasingową. Dla Klientów spłacających ubezpieczenie w ramach rat kredytowych lub leasingowych Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy przygotował pakiety wieloletnie.

Struktura organizacyjna

Informacje o Banku

Dodatkowe informacje

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).