O nas

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Informacje podstawowe

Volkswagen Financial Services doskonale zna potrzeby i wymagania Klientów kupujących samochód marki Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche i Volkswagen Użytkowe. Finansowanie pojazdów to dziedzina, w której jest najlepszym specjalistą. Wiedza wynikająca z długoletniego doświadczenia na rynku europejskim oraz profesjonalizm w działaniu przyniosą korzyści wszystkim Klientom zainteresowanym zakupem samochodu.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe(przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

Volkswagen Bank GmbH

Volkswagen Bank GmbH prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem Oddziału  działającego pod nazwą Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. 

Działalność Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce podlega nadzorowi władz nadzorczych Niemiec i poza zakresem wskazanym w art. 141a Prawa bankowego nie podlega nadzorowi polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. 

Środki zdeponowane na rachunkach prowadzonych przez Oddział objęte są systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w niemieckiej ustawie o gwarancji depozytów. Środki gwarantowane są przez Fundusz Gwarancji Depozytów Federalnego Zrzeszenia Banków Niemieckich.

Volkswagen Leasing GmbH

Od 30 maja 2014 roku Volkswagen Leasing GmbH prowadzi działalność w Polsce za pośrednictwem utworzonego Oddziału – Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie. W dniu 30 maja 2014 roku nastąpiło połączenie Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, z Volkswagen Leasing GmbH, jako spółką przejmującą. Przed połączeniem spółka prowadziła działaność jako Volkswagen Leasing Polska Sp. z o.o., która powstała w 1997 roku, a działalność operacyjną rozpoczęła w 1998 roku.

Volkswagen Leasing GmbH oferuje bardzo atrakcyjne formy leasingu operacyjnego. Korzystając z wieloletniego doświadczenia na rynku europejskim zapewnia optymalne warunki leasingu samochodów Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Porsche i Volkswagen Użytkowe. Ponadto gwarantuje profesjonalną obsługę i bezpieczeństwo wszystkich zawieranych transakcji.

Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy

Oferta Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy to pełen pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego, obejmujący ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), auto casco (AC), ubezpieczenie kradzieży (KR), ochronę prawną (OP), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 24h) oraz Zieloną Kartę (ZK) i Assistance, jak również ubezpieczenie bagażu i ubezpieczenie przedłużonej gwarancji.
Współpraca z Volkswagen Bank i Volkswagen Leasing GmbH zaowocowała stworzeniem produktów uzupełniających ofertę kredytową i leasingową. Dla Klientów spłacających ubezpieczenie w ramach rat kredytowych lub leasingowych Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy przygotował pakiety wieloletnie.

Struktura organizacyjna

Dodatkowe informacje

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).