Biznes odpowiedzialny

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Odpowiedzialność społeczna biznesu stanowi integralną część naszej działalności. Jak ją rozumiemy? Czujemy się częścią społeczności, z której czerpiemy i z którą chcemy dzielić się tym, co uważamy za cenne – kulturą organizacyjną, zaangażowaniem, wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat wspieramy akcje charytatywne, prowadzimy programy partnerskie, pracujemy też jako wolontariusze. Wierzymy, że działając wspólnie, z otwartymi umysłami i sercami, możemy dużo więcej.

Sprawdź jak wiele udało nam się już zrobić.

Dodatkowe informacje

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).