Pomoc i informacje

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Pomoc i informacje

Płatności

Zobacz więcej

Bezpieczeństwo

Zobacz więcej

Dokumenty

Zobacz więcej

Oświadczenie o rezydencji podatkowej

Zobacz więcej

Obowiązek informacyjny

Zobacz więcej

Beneficjent rzeczywisty i PEP

Zobacz więcej

Access interfaces (TPP-API)

Zobacz więcej

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).