Lokata Plus Biznes

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Lokata Plus dla biznesu

Lokata Plus Biznes to wysoko oprocentowana, elastyczna lokata firmowa na okres od 30 do 360 dni o stałym lub zmiennym oprocentowaniu.

Lokata Plus Biznes to trafna inwestycja dla Twojej firmy!

Lokata Plus Biznes dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku firmowego Plus Konto Biznes.

  • Okres oszczędzania możesz określić indywidualnie z dokładnością do pojedynczego dnia. Lokata terminowa to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na inwestowanie pieniędzy.
  • Oprocentowanie Lokaty Plus Biznes zależy od jej okresu i wysokości. Lokaty o terminie do 179 dni mają oprocentowanie stałe, natomiast lokaty od 180 dni – oprocentowanie zmienne. Minimalna kwota lokaty wynosi 5 000 PLN. Im wyższa kwota lokaty, tym wyższe oprocentowanie!
  • Lokata Plus Biznes może być automatycznie odnawiana, a otwierając ją możesz zdecydować, czy odsetki mają być dopisywane do jej kapitału czy przelewane na wskazane konto. Wypłata odsetek następuje na koniec okresu lokaty, natomiast, w przypadku zakończenia Lokaty Plus Biznes przed terminem, należne odsetki są pomniejszane o połowę.
  • Lokata Plus Biznes przeznaczona jest dla posiadaczy Plus Konta Biznes, tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek z o.o., cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich, przedstawicieli wolnych zawodów oraz podmiotów non-profit, które chcą ulokować swoje pieniądze w pewny i bezpieczny sposób.
  • Depozyty w Volkswagen Bank objęte są systemem gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Lokata Plus Biznes to pewna i bezpieczna inwestycja nadwyżki finansowej Twojej firmy!

Lokata Plus Biznes to wysoko oprocentowana lokata terminowa dla przedsiębiorców.

Lokata Plus Biznes to trafna inwestycja dla Twojej firmy!

Lokata Plus Biznes dostępna jest w ramach umowy o prowadzenie rachunku firmowego Plus Konto Biznes.

  • Wysokie oprocentowanie, stałe do 179 dni
  • Dowolny okres lokaty od 30 do 360 dni
  • Możliwość automatycznego odnowienia lokaty
  • Bezpłatne otwarcie i obsługa lokaty za pomocą internetu lub telefonu

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).