Ubezpieczenie spłaty kredytu

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ubezpieczenie spłaty kredytu

Zagwarantuj sobie wpływ na bieg wydarzeń w każdej sytuacji i ubezpiecz się na wypadek choroby, niezdolności do pracy lub innych zdarzeń losowych w trakcie spłaty kredytu. Z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu bezpiecznie ominiesz te przeszkody!

Ubezpieczenie Spłaty Kredytu zabezpiecza spłatę kredytu na wypadek choroby, niezdolności do pracy lub innych zdarzeń losowych.

Warto rozważyć takie rozwiązanie i zagwarantować sobie wpływ na rozwój sytuacji. Zapytaj o szczegóły ubezpieczenia sprzedawcę w salonie i poproś o włączenie składki w ratę kredytu.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.
Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: dor@cardif.pl
telefon: 801 801 111 lub (22) 319 00 00

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).