Ubezpieczenie straty finansowej (GAP MTE)

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Zabezpiecz się przed stratą finansową związaną z kradzieżą lub zniszczeniem Twojego samochodu w trakcie spłacania kredytu. Ubezpieczenie Straty Finansowej GAP MTE to skuteczne rozwiązanie chroniące portfel kierowcy!

Ubezpieczenie straty finansowej GAP MTE chroni Cię przed stratą finansową w wyniku ewentualnej kradzieży pojazdu lub wystąpieniem tzw. szkody całkowitej. Ubezpieczenie jest niezwykle przydatne, jeśli wpłacasz niski wkład własny. Dzięki Ubezpieczeniu Straty Finansowej GAP MTE otrzymujesz dodatkowe 40% wartości pojazdu z dnia wystąpienia szkody, maksymalnie 100 000 zł.

Ubezpieczenie GAP MTE działa nawet w przypadku, gdy ubezpieczenie AC gwarantuje, iż wartość auta jest utrzymana przez 12 miesięcy. W takim przypadku otrzymasz świadczenie w wysokości 1000 zł, które możesz przeznaczyć na dowolny cel oraz odszkodowanie do 9 000 zł, które pozwoli na sfinansowanie: 

  • prowizji za zawarcie nowej umowy w Volkswagen Bank,
  • kosztów zawarcia nowego ubezpieczenia komunikacyjnego auta, 
  • opłaty rejestracyjnej nowego samochodu,
  • kosztu pierwszego tankowania nowego auta.

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem kredytu prosimy wypełnić druk zgłoszenia roszczenia.
Wypełniony druk prosimy niezwłocznie przesłać bezposrednio na adres:

Dział Obsługi Roszczeń
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce
Pl. Piłsudskiego 2
00-073 Warszawa

W przypadku pytań oraz wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielami Działu Obsługi Roszczeń, TUnŻ Cardif Polska S.A. oraz Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce.

e-mail: roszczenia@cardif.pl
telefon: 22 529 17 22

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).