Aktualności

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Ostrzeżenie – nowy sposób wyłudzania danych

26.09.2019

Zgodnie z zaleceniem Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP FinCERT.pl informujemy o nowym sposobie wyłudzania przez osoby niepowołane danych autoryzacyjnych do konta.

Przestępca podając się za konsultanta infolinii Banku nakłania klienta do zainstalowania dodatkowego oprogramowania autoryzacyjnego.

W mailu, który wysyła klientowi znajduje się link do złośliwego oprogramowania (archiwum rar zabezpieczone hasłem, które przestępca podaje klientowi przez telefon).

Po uruchomieniu złośliwego oprogramowania wyświetla się okno logowania, do którego nieświadomy klient wprowadza identyfikator i hasło.

Pozyskane przez złośliwe oprogramowanie dane są przekazywane do przestępców.

Prosimy o zachowanie ostrożności.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).