Archiwum

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Potwierdzenia otwarcia i zakończenia lokat

02.12.2009

Volkswagen Bank uprzejmie informuje, że mając na celu ograniczenie ilości dokumentów papierowych dostarczanych naszym Klientom, od dnia 9 listopada 2009 roku potwierdzenia otwarcia i zakończenia lokat nie będą wysyłane do Klientów pocztą. Potwierdzenia mogą zostać przesłane na indywidualną prośbę Klienta, złożoną u Konsultanta. Realizacja tej dyspozycji wiąże się z opłatą pobieraną zgodnie z aktualną "Tabelą Prowizji i Opłat" (tytuł opłaty "Przygotowanie innych dokumentów bankowych na życzenie Klienta"). Jednocześnie przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące lokat są dostępne bezpłatnie w systemie transakcyjnym e-direct: w sekcji "lokaty", w historii rachunku oraz na miesięcznym wyciągu z rachunku bankowego.

Powrót do listy

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).