Dla dostawców

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. wchodzące w skład Koncernu Volkswagen wprowadziły zasady dotyczące relacji z partnerami handlowymi, w zakresie szeroko rozumianych zakupów:

1. Ogólne Warunki Zakupu Towarów i Usług na rzecz Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., w oparciu o które będą realizowane szeroko rozumiane zakupy na naszą rzecz.

 

2. Wymagania Koncernu Volkswagen w zakresie zrównoważonego rozwoju w stosunkach z partnerami handlowymi, które precyzują oczekiwania Volkswagen AG, jakie powinni spełniać nasi partnerzy handlowi:

 

Więcej informacji o wymaganiach Koncernu Volkswagen znajdziecie Państwo na stronie http://www.vwgroupsupply.com w rubryce Cooperation w sekcji Sustainability.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).