Profesjonaliści

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Profesjonaliści

Profesionaliści

Dołącz do nas – poczuj moc doświadczenia!

Jesteśmy silną i dynamiczną Organizacją

Jesteśmy wiarygodnym Pracodawcą, który promuje talenty i nagradza zaangażowanie w pracę. Otwieramy drogę do kariery naszych Pracowników, oferując im szkolenia, praktyki, specjalną politykę dla nowych kadr, zwaną Akademią Volkswagen Bank Polska.


Proces rekrutacji i selekcji Kandydatów do pracy w naszym Banku składa się z kilku etapów:

 1. Aplikacja

  Rekrutację rozpoczynamy od opracowania kompetencyjnego opisu stanowiska, który jest obiektywnym, wyczerpującym i szczegółowym opisem umiejętności, zdolności, kwalifikacji i doświadczenia, które są wymagane od Pracownika na danym stanowisku.

 2. Analiza aplikacji pod kątem dopasowania do docelowego stanowiska

  Nadsyłane aplikacje analizujemy pod kątem zgodności z profilem kompetencyjnym.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne

  • W ten sposób wyselekcjonowani Kandydaci zapraszani są na rozmowy rekrutacyjne do siedziby Banku, a w sytuacjach szczególnych, za zgodą Dyrektora Departamentu Spraw Personalnych i Administracji, spotkania mogą odbyć się w uzgodnionym miejscu poza siedzibą Banku.

  • W pierwszym spotkaniu z Kandydatem udział biorą: pracownik HR zajmujący się rekrutacją oraz przyszły przełożony Kandydata. Celem pierwszego spotkania jest rozwinięcie informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym tak, by lepiej poznać Kandydata, jego doświadczenie zawodowe.

  • W zależności od procesu rekrutacyjnego Kandydat może zostać zaproszony na drugie spotkanie w celu wypełnienia testów kompetencyjnych, zadań merytorycznych.

  • Na drugie spotkanie zapraszani są Kandydaci, którzy są najlepiej dopasowani do oczekiwań stanowiska podczas rozmowy.

  W przypadku stanowisk menedżerskich oraz kierowników projektów kompetencje Kandydatów są oceniane w procesie Assessment Center.

 4. Decyzja

  Po drugim spotkaniu rekrutacyjnym dokonujemy analizy wywiadu, wyników testów oraz zadań i na tej podstawie wyłaniamy najlepszego Kandydata. Od momentu zatrudnienia, każdy nowy Pracownik rozpoczyna okres adaptacyjny, którego ważnym elementem jest Akademia Volkswagen Bank Polska S.A.

 5. Informacja zwrotna

  Wszyscy Kandydaci, którzy brali udział w procesie rekrutacji, bez względu na wynik procesu, otrzymują informację zwrotną telefonicznie lub drogą mailową.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A.), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Bank Polska S.A. oraz Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. działające jako agenci ubezpieczeniowi).