Profesjonaliści

Kurs EUR z dnia
Kupno: PLN
Sprzedaż: PLN

Obowiązująca stopa bazowa Banku wynosi 1,64%

Stopy bazowe

Profesionaliści

Dołącz do nas – poczuj moc doświadczenia!

Jesteśmy silną i dynamiczną Organizacją

Jesteśmy wiarygodnym Pracodawcą, który promuje talenty i nagradza zaangażowanie w pracę. Otwieramy drogę do kariery naszych Pracowników, oferując im szkolenia, praktyki, specjalną politykę dla nowych kadr, zwaną Akademią Volkswagen Bank.


Proces rekrutacji i selekcji Kandydatów do pracy w naszym Banku składa się z kilku etapów:

 1. Aplikacja

  Rekrutację rozpoczynamy od opracowania kompetencyjnego opisu stanowiska, który jest obiektywnym, wyczerpującym i szczegółowym opisem umiejętności, zdolności, kwalifikacji i doświadczenia, które są wymagane od Pracownika na danym stanowisku.

 2. Analiza aplikacji pod kątem dopasowania do docelowego stanowiska

  Nadsyłane aplikacje analizujemy pod kątem zgodności z profilem kompetencyjnym.

 3. Rozmowy kwalifikacyjne

  • W ten sposób wyselekcjonowani Kandydaci zapraszani są na rozmowy rekrutacyjne do siedziby Banku, a w sytuacjach szczególnych, za zgodą Dyrektora Departamentu Spraw Personalnych i Administracji, spotkania mogą odbyć się w uzgodnionym miejscu poza siedzibą Banku.

  • W pierwszym spotkaniu z Kandydatem udział biorą: pracownik HR zajmujący się rekrutacją oraz przyszły przełożony Kandydata. Celem pierwszego spotkania jest rozwinięcie informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym tak, by lepiej poznać Kandydata, jego doświadczenie zawodowe.

  • W zależności od procesu rekrutacyjnego Kandydat może zostać zaproszony na drugie spotkanie w celu wypełnienia testów kompetencyjnych, zadań merytorycznych.

  • Na drugie spotkanie zapraszani są Kandydaci, którzy są najlepiej dopasowani do oczekiwań stanowiska podczas rozmowy.

  W przypadku stanowisk menedżerskich oraz kierowników projektów kompetencje Kandydatów są oceniane w procesie Assessment Center.

 4. Decyzja

  Po drugim spotkaniu rekrutacyjnym dokonujemy analizy wywiadu, wyników testów oraz zadań i na tej podstawie wyłaniamy najlepszego Kandydata. Od momentu zatrudnienia, każdy nowy Pracownik rozpoczyna okres adaptacyjny, którego ważnym elementem jest Akademia Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce

 5. Informacja zwrotna

  Wszyscy Kandydaci, którzy brali udział w procesie rekrutacji, bez względu na wynik procesu, otrzymują informację zwrotną telefonicznie lub drogą mailową.

Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).