Obsługa umów kredytowych

Skontaktuj się z nami

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami poniżej, czy nie ma odpowiedzi na Twoje pytanie.


Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę skontaktować się z Infolinią i jakie informacje mogę uzyskać kontaktując się z nią?

Infolinia zajmuje się bieżącą obsługą Klienta głównie po zawarciu umowy kredytu. Telefonicznie można zgłosić szkodę komunikacyjną, zmienić adres do korespondencji, uzyskać niektóre zaświadczenia, zgłosić dyspozycję wystawienia dokumentów (opinia bankowa, harmonogram spłat). Pracownicy Infolinii odpowiadają również na pojawiające się pytania i wątpliwości Klientów, sprawdzają etap realizacji zgłoszonej sprawy, informują o procedurach Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce oraz sposobie postępowania w powstałych sytuacjach. Informacje szczegółowe Konsultanci udzielają po Identyfikacji Klienta zgodnie z procedurami pod numerem telefonu 800 103 301 wew.1 (z telefonów stacjonarnych) bądź 22 528 96 28 wew.1 (z telefonów komórkowych i z zagranicy).

Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy kredytu?

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność zapisów stron oraz danych przedmiotu umowy. Kolejną istotną kwestią jest dokładne zapoznanie się z warunkami finansowymi wskazanymi w umowie, Regulaminem Czynności Kredytowych i Zabezpieczających oraz Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Na wszelkie pytania lub wątpliwości, co do treści informacji przekazywanych Państwu przed zawarciem umowy lub postanowień zawartych w umowie odpowiedzą Państwu pracownicy Infolinii.

Co dzieje się po podpisaniu umowy kredytowej w salonie dealerskim?

Umowa kredytowa podpisana w salonie dealerskim zostanie przekazana do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce wraz z wszelką dokumentacją skompletowaną w salonie. Bank po weryfikacji poprawności sporządzenia kontraktu, aktywuje i prześle do Państwa podpisaną umowę, harmonogram spłat, Regulamin Czynności Kredytowych i Zabezpieczających oraz Tabelę Opłat i Prowizji listem poleconym na adres korespondencyjny.

Jakie są zabezpieczenia spłaty kredytu?

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytowanego pojazdu na Bank pod warunkiem zawieszającym oraz cesja praw z polisy Autocasco.

Czy Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego kredytowanego pojazdu?

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce nie jest wpisywany do dowodu rejestracyjnego.

Jak mogę uzyskać aktualny harmonogram spłat?

Harmonogram można uzyskać kontaktując się z Infolinią, pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Harmonogram zostanie przesłany bezpłatnie.

Czy mogę skorzystać w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z polecenia zapłaty?

Tak, wystarczy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Polecenie zapłaty) oraz postąpić zgodnie z instrukcją. Po spełnieniu formalności Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce będzie pobierał z Państwa rachunku kwotę będącą równowartością raty kredytowej.

Chciałbym dopisać współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego, czy mogę to zrobić?

Tak, istnieje taka możliwość, jednak pod warunkiem podpisania umowy przewłaszczenia pojazdu przez nowego Właściciela. Aby uzyskać dokument należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Dopisanie współwłaściciela). Po spełnieniu formalności Bank wyda Kredytobiorcy kartę pojazdu, jeżeli znajduje się w depozycie banku.

Jak mogę zmienić adres do korespondencji?

Zmiany adresu do korespondencji można dokonać na Infolinii, zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Zmiana danych).

Zmieniłem adres zamieszkania i dowód osobisty. Jak mam powiadomić o tym Bank?

Wystarczy, że poinformują Państwo o tym pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Zmiana danych). Niezbędne będzie przesłanie do Banku kopii nowego dowodu osobistego.

Czy mogę dokonać całkowitej wcześniejszej spłaty kredytu?

Tak, w każdej chwili można całkowicie spłacić kredyt. Prosimy o kontakt z Infolinią w celu omówienia szczegółów. Opłata z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konsumenci nie ponoszą opłat z tego tytułu).

Czy po spłacie kredytu otrzymam dokument potwierdzający spłatę i zwolnienie z zabezpieczeń?

Tak, otrzymają Państwo pisemne zaświadczenie o spłacie kredytu. Dodatkowo zostanie umieszczona informacja o zwrotnym przeniesieniu praw z polisy Autocasco oraz o zwolnieniu przewłaszczenia na zabezpieczenie. Komplet dokumentów zostanie wysłany listem poleconym na adres korespondencyjny w kolejnym dniu roboczym po rozliczeniu umowy kredytowej.

Czy mogę częściowo spłacić kredyt ratalny?

Mogą Państwo dokonać częściowej spłaty kredytu. Zasady dokonywania przedterminowej częściowej spłaty kredytu określa szczegółowo umowa kredytu. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Infolinią. Opłata zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Konsumenci nie ponoszą opłat z tego tytułu).

Potrzebuje opinię bankową, jak mogę ją uzyskać?

Opinię bankową można uzyskać kontaktując się z Infolinią, wnioskując pisemnie lub pobierając formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie opinii bankowej zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Potrzebuję szczegółową historię spłat umowy kredytowej. Jak mogę ją uzyskać?

Wystarczy, że zawnioskują Państwo pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie historii spłat zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Chciałbym sprzedać samochód mimo tego, iż kredyt na jego zakup nie został jeszcze spłacony. Czy mogę to zrobić i jakie kroki mam ewentualnie podjąć?

Tak, Bank może wydać warunkową, pisemną zgodę na sprzedaż pojazdu pod warunkiem spłaty całości kredytu w określonym terminie. Aby uzyskać dokument ze wskazaną kwotą, terminem spłaty oraz numerem konta, należy zawnioskować pisemnie lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Warunkowa zgoda na sprzedaż pojazdu). Opłata za wydanie zgody na warunkową sprzedaż pojazdu zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Czy mogę otrzymać pisemną informację o kwocie pozostałej do spłaty kredytu?

Tak, Bank może wystawić pisemne zaświadczenie o kwocie, jaka pozostała Państwu do spłaty. Wystarczy, że skontaktują się Państwo z Infolinią i zgłoszą chęć uzyskania dokumentu, zawnioskują pisemnie lub pobiorą formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wydanie dokumentu). Opłata za wydanie zaświadczenia o kwocie pozostałej do spłaty zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Czy możliwe jest wstrzymanie płatności rat kredytu?

Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce indywidualnie podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na wstrzymanie/czasowe zmniejszenie płatności rat kredytu (maksymalnie przez 3 miesiące). Aby uzyskać zgodę należy pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularz – Wniosek o wstrzymanie płatności rat). W przypadku podjęcia decyzji pozytywnej, Bank przygotuje stosowne zmiany do umowy i prześle do Państwa w celu podpisania aneksu do umowy kredytu, aby kolejno zmniejszyć raty i przesłać nowy harmonogram spłat. Opłata za zmianę terminarza spłat zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Zgłosiłem szkodę komunikacyjną na kredytowanym pojeździe do ubezpieczyciela. Czy Bank musi wyrazić zgodę na naprawę?

Jeżeli szkoda komunikacyjna będzie likwidowana z Państwa polisy Autocasco należy dokonać zgłoszenia szkody w Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce podając numer szkody nadany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, datę szkody, adres towarzystwa ubezpieczeniowego oraz formę naprawy, (jeżeli naprawa ma nastąpić w formie bezgotówkowej to również dane adresowe serwisu) w celu wydania pisemnej zgody na wypłatę odszkodowania. Najłatwiej będzie skontaktować się z Infolinią lub pobrać formularz dostępny na stronie internetowej www.vwbank.pl (w prawym dolnym rogu strony w zakładce Dokumenty – Dla Mnie – Kredyt samochodowy – Formularze – Wniosek o zgodę na wypłatę odszkodowania). W przypadku częściowej szkody likwidowanej z OC sprawcy nie jest wymagane zgłoszenie do Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Opłata za wydanie upoważnienia na wypłatę odszkodowania zostanie naliczona zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce.

Na jakich zasadach mogę zwrócić pojazd w umowie gwarancji wykupu?

Szczegółowe zasady zwrotu pojazdu dla umowy gwarancji odkupu można znaleźć tutaj: klient indywidualny, firma.


Najczęściej pobierane dokumenty


Wyświetl informacje kontaktowe

Potrzebujesz pomocy?

Przewiń do góry